พระอาจารย์ ธัม์มทีโป มอบเครื่องปั๊มน้ำ+สายยาง+อุปกรณ์ ส่งน้ำขึ้นบนเขา 600เมตร ให้กับ กองร้อยทหารพรานที่ 1401

พระอาจารย์ ธัม์มทีโป มอบเครื่องปั๊มน้ำ+สายยาง+อุปกรณ์ ส่งน้ำขึ้นบนเขา 600เมตร ให้กับ กองร้อยทหารพรานที่ 1401 อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่ทุกพระองค์ 24-10-65

พระอาจารย์ ธัม์มทีโป และพระอาจารย์ สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชี ละม้าย วังเมืองพร้อมคณะศิษย์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มอบเครื่องปั๊มน้ำ+สายยาง+อุปกรณ์ ส่งน้ำขึ้นบนเขา 600เมตร

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ทุกพระองค์

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

โดยมี ร.ท.สมรส ปิ่นเกษ ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานที่ 1401 กรมทหารพรานที่14 บ้านตะโกปิดทอง หมู่ 8 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เป็นผู้รับมอบ

อนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญกุศลบารมี มอบเครื่องปั๊มน้ำให้ทหารได้มีน้ำใช้สะดวก เผื่อแผ่ไปยังเด็กๆและคุณครูทุกคนได้มีน้ำสะอาด ดื่มกินใช้ ปลอดโรคปลอดภัย ขยายไปยังครอบครัว ชุมชน ให้มีความสุข ทหารช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีความสุข