มอบชุดเครื่องกรองน้ำRO 2ชุด ถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ
(หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จ.เชียงราย

มอบชุดเครื่องกรองน้ำRO 2ชุดถวายแด่ พระพรหมวชิรคุณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม จ.เชียงราย อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล แด่ทุกพระองค์ 23-10-65

พระอาจารย์ ธัม์มทีโป และพระอาจารย์ สุรพจน์ สัท์ธาธิโก คุณย่าแม่ชี ละม้าย วังเมืองพร้อมคณะศิษย์ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

มอบชุดเครื่องกรองน้ำ RO 450 g ของ บ.TC filter พร้อมอุปกรณ์ ขาตั้งแสตนเลส และถังน้ำดื่ม จำนวน 2 ชุด

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ทุกพระองค์

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

โดยมี แม่ยิ้ม ยินดี แก้วประเสริฐ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม บ.ห้วยเม็ง ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นตัวแทนผู้รับมอบ เพื่อถวายหลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล

อนุโมทนาในการร่วมสร้างบุญกุศลบารมี ถวายเครื่องกรองน้ำแด่หมู่สงฆ์ให้มีน้ำดื่มสะอาด เผื่อแผ่ไปยังสามเณร อุบาสก อุบาสิกา ญาติโยมผู้เดินทาง มายังวัด เด็กๆและคุณครูทุกคนได้มีน้ำสะอาด ดื่มกินใช้ ปลอดโรคปลอดภัย ขยายไปยังครอบครัว ชุมชน ให้มีความสุข หมู่สงฆ์เกื้อกูลช่วยดูแลอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมีความสุข