ฝึกจิตในงานกฐิน วัดพรหมธรรมนิมิต จ.ราชบุรี 23-10-65

พระอาจารย์ ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโกประธานและรองประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง. จ.พังงา แสดงธัมม์นำฝึกจิต

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชของชาติไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บูรพมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ที่ทรงปกปักรักษาผืนแผ่นดินไทยนี้ไว้ให้พวกเราลูกหลานได้มีที่อยู่ที่อาศัยมาถึงทุกวันนี้

อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลแด่ทุกพระองค์

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2565

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม พุทธศักราช 2565

ยอดรวมกฐิน 19 ธ.ค.2564 ถึง 23 ต.ค. 2565 ของคณะพระอาจารย์ธัม์มทีโป พระอาจารย์สุรพจน์ สัท์ธาธิโก ประธานและรองประธานศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ บ้านวังเมือง. จ.พังงา พร้อมคณะศิษย์เป็นจำนวนเงิน 3,423,640.94 บาท

โดยมี พระครูปลัดบุญธรรม อภิปุญโญ เจ้าอาวาส วัดพรหมธรรมนิมิต เจ้าคณะตำบลด่านทับตะโก เป็นประธาน เจ้าอาวาส วัดบางเลน จ.นครปฐม เจ้าอาวาสวัดโคกป่าฝาง จ.หนองคาย คุณสุขเกษม คุณสุทัศษา เหล่าหงษ์เกียรติ พลเรือเอกอภิชาติ ปัญญกิตติวัฒน์ อ.ขวัญเรือน อภิมณฑ์ ประธานมูลนิธิ มศว พลเรือตรีไพรัช เทียนศิริฤกษ์ นาวาเอกหญิงปิยนาฏ เทียนศิริฤกษ์ พญ.นรากร ลีปรีชานนท์(ถวายโฮมีโอ เสริมภูมิคุ้มกัน ป้องกันโควิด)พญ.ทพญ.อัญชญา แย้มสุคนธ์ พร้อมด้วยประชาชน ร่วมฝึกจิตแผ่เมตตาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพระพรชัยมงคล